Moet ik in elke taxi een vergunningsbewijs hebben?

Nee. Dat gold in het verleden wel, maar sinds de taxiwetgeving per 2016 op bepaalde onderdelen is aangepast hoeft dat niet meer. Wel moet u een relatie tussen het voertuig en de taxionderneming (vergunning) kunnen maken, maar dat kan via de BCT die in elke BCT verplicht moet zijn ingebouwd. De vraag die nog wel eens wordt gesteld is: moet ik de vergunningbewijzen dan wel thuis of op de zaak hebben ? Ook dat is niet zo, u hoeft helemaal geen vergunningbewijzen meer te hebben. Via de site van Kiwa Register wordt u nog wel de mogelijkheid geboden om vergunningbewijzen aan te vragen, maar nodig is dit dus niet.