Hoe dien ik een klacht in over een taxi?

Klachten over een taxi kunt u indienen bij de taxichauffeur, het taxibedrijf of het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen over een taxibedrijf:

  • per brief of telefoon naar het taxibedrijf;
  • online of per telefoon bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer;
  • rechtstreeks bij de taxichauffeur.

U kunt ook bellen met (0900) 20 21 881. Een medewerker van het meldpunt loopt dan samen met u het klachtenformulier door.

Het klachtenmeldpunt behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar:

  • registreert uw klacht en de gegevens van het taxibedrijf;
  • stuurt de klacht door naar het taxibedrijf;
  • controleert of het taxibedrijf uw klacht afhandelt;
  • houdt een overzicht bij van taxibedrijven met (veel) klachten.

Het taxibedrijf moet binnen 6 weken reageren op uw klacht. Als u tevreden bent over deze reactie sluit het meldpunt uw dossier. Bent u ontevreden, dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.